Tjänster

Du får ett snabbare och bättre resultat när du gör det du är bra på     – vi är bra på kartor och GIS!   

Har ni idag en papperskarta med t ex leder, point of interest och tycker att det är dags att ta steget in i den digitala kartvärden.
Ni vet inte riktigt hur, vi kan göra det möjligt för er!


"ActiveMap" heter vår interaktiva webbkarta, vi tar hand om driften, vi hjälper er att uppdatera kartan.
Kartorna fungerar i webbläsare och telefoner.


Har du något som är värt att visa i en karta, tveka inte att höra av dig

och låt oss berätta vad vi kan göra för dig.


Låt oss diskutera vad vi kan hjälpa dig med.

Vad vi kan hjälpa dig med!

Kartografi och presentation

 • Tydligare kartor gör att budskapet når fram.
 • Tematiska kartor, när du vill presentera din data på ett begripligt sätt.

Geografiska analyser

 • När du behöver mer information från dina geografiska data.
 • När du behöver svar på frågor om din data t ex Hur stor areal? Hur många objekt? Var finns?

Digitalisering

 • När du behöver skapa ny eller förändra din data.
 • Hjälp med att överföra t ex punktdata från t ex Excel till shape.

Koordinatsystem och transformationer

 • Det är svårt, men vi kan hjälpa dig.

Konvertering mellan olika format

 • När du får en ett filformat men behöver ett annat! (t ex dwg till shape)

Kontakt med myndigheter angående geografisk information.

 • Rätt information till rätt kostnad.
 • Hjälp att beställa och/eller ladda hem data

Personlig hjälp och support

 • Vi kan hjälpa er med problem i ert GIS-program.
 • Vi kan hålla utbildningar på specifika moment.
 • Vi kan skapa lathundar för olika arbetsmoment.
 • Vi kan förklara hur ni löser problem och hur ni undviker dem i framtiden.

Exempel på ytterligare tjänster

 • Kartor som visar resutatet av en undersökning eller analys
 • Kartor över skötselobjekt för fastighetsbolag
 • Kartor över vandrings- eller cykelleder
 • Skapande av webbtjänster i kundens egna GIS-system för att sprida information
 • Sprida nyttan och användningen av GIS i en organisation
 • Införa ett nytt GIS-system i en organisation

Referensprojekt

 • GIS-resurs vid framtagande av Skaras översiktsplan 2019
 • GIS-Samordnare på Svenska kraftnät för Stockholm 2018-2019
 • GIS-Samordnare på Svenska kraftnät för norra Sverige 2018
 • GIS-ingenjör hos Essunga kommun under ordinarie personals föräldraledighet, 2017-2019
 • GIS-samordnare hos Skara kommun till dess att ordinarie tjänst tillsatts, 2017-2019
 • Vandringskarta för Billingeleden i samarbete med turistbyråerna i Skövde och Skara, 2017.
 • GIS-konsult till framkomlighetsanalys för byggnadet av en ny stamnätsledning i Norrbotten i samarbete med Jakobi Sustanibility, Rejlers och Svenska kraftnät, 2017-2021.
 • Karta till informationstavlor till Kulturväg Skaraborg i samarbete med turistbyråerna i Skövde, Falköping och Skara, 2017

Exempel på kunder

 • Konsultföretag
 • Kommuner
 • Turistverksamheter
 • Myndigheter
 • Fastighetsbolag

- Detta är enbart exempel - självklart är du välkomna att höra av dig med just dina frågor!

Copyright @ All Rights Reserved