Tjänster

Du får ett snabbare och bättre resultat när du gör det du är bra på     – vi är bra på kartor och GIS!   

Våra kunder kommer från vitt spridda delar av närigslivet, kommuner, staten, och flera privata aktörer som i sin verksamhet har behov av vår expertkunskap inom kartor och geografisk information. 

Vi arbetar både i längre projekt och med kortare specifikare uppdrag.


Låt oss diskutera vad vi kan hjälpa dig med.

ActiveMap

"ActiveMap" heter vår interaktiva webbkarta, ni har något ni vill visa, vi bygger er karta utifrån vårt koncept, vi tar hand om driften, vi hjälper er att uppdatera kartan. Kartorna fungerar i webbläsare, telefoner och plattor.


Har ni idag en papperskarta med t ex leder, point of interest och tycker att det är dags att ta steget in i den digitala kartvärden.
Ni vet inte riktigt hur, vi kan göra det möjligt för er!Har du något som är värt att visa i en karta, tveka inte att höra av dig

och låt oss berätta vad vi kan göra för dig.

Vad vi kan hjälpa dig med!

Kartografi och presentation

 • Tydligare kartor gör att budskapet når fram.
 • Tematiska kartor, när du vill presentera din data på ett begripligt sätt.

Geografiska analyser

 • När du behöver mer information från dina geografiska data.
 • När du behöver svar på frågor om din data t ex Hur stor areal? Hur många objekt? Var finns?

Digitalisering

 • När du behöver skapa ny eller förändra din data.
 • Hjälp med att överföra t ex punktdata från t ex Excel till shape.

Koordinatsystem och transformationer

 • Det är svårt, men vi kan hjälpa dig.

Konvertering mellan olika format

 • När du får en ett filformat men behöver ett annat! (t ex dwg till shape)

Kontakt med myndigheter angående geografisk information.

 • Rätt information till rätt kostnad.
 • Hjälp att beställa och/eller ladda hem data

Personlig hjälp och support

 • Vi kan hjälpa er med problem i ert GIS-program.
 • Vi kan hålla utbildningar på specifika moment.
 • Vi kan skapa lathundar för olika arbetsmoment.
 • Vi kan förklara hur ni löser problem och hur ni undviker dem i framtiden.

Exempel på ytterligare tjänster

 • Kartor som visar resutatet av en undersökning eller analys
 • Kartor över skötselobjekt för fastighetsbolag
 • Kartor över vandrings- eller cykelleder
 • Skapande av webbtjänster i kundens egna GIS-system för att sprida information
 • Sprida nyttan och användningen av GIS i en organisation
 • Införa ett nytt GIS-system i en organisation

Referensprojekt

 • ActiveMap för turistbyråerna i Skaraborg klar 2021
 • GIS-resurs Knivsta kommun, 2021-pågående
 • GIS-Samordnare på Svenska kraftnät för olika projekt, 2018-pågående
 • GIS-ingenjör hos Essunga kommun under ordinarie personals föräldraledighet, 2017-pågående
 • GIS-samordnare hos Skara kommun, vid olika perioder, 2017-pågående
 • GIS-resurs vid framtagande av Skaras översiktsplan 2019
 • Vandringskarta för Billingeleden i samarbete med turistbyråerna i Skövde och Skara, 2017.
 • GIS-konsult till framkomlighetsanalys för byggnadet av en ny stamnätsledning i Norrbotten i samarbete med Jakobi Sustanibility, Rejlers och Svenska kraftnät, 2017-pågående.
 • Karta till informationstavlor till Kulturväg Skaraborg i samarbete med turistbyråerna i Skövde, Falköping och Skara, 2017

Exempel på kunder

 • Konsultföretag
 • Kommuner
 • Turistverksamheter
 • Myndigheter
 • Fastighetsbolag
 • Privata bolag

- Detta är enbart exempel - självklart är du välkomna att höra av dig med just dina frågor!

Copyright @ All Rights Reserved