Tjänster

Du får ett snabbare och bättre resultat när du gör det du är bra på

– vi är bra på kartor och GIS!

Vad vi kan hjälpa till med!

Kartografi och presentation

 • Tydligare kartor gör att budskapet når fram.
 • Tematiska kartor, när du vill presentera din data på ett begripligt sätt.

Geografiska analyser

 • När du behöver mer information från dina geografiska data.
 • När du behöver svar på frågor om din data t ex Hur stor areal? Hur många objekt? Var finns?

Digitalisering

 • När du behöver skapa ny eller förändra din data.
 • Hjälp med att överföra t ex punktdata från t ex Excel till shape.

Koordinatsystem och transformationer

 • Det är svårt, men vi kan hjälpa dig.

Konvertering mellan olika format

 • När du får en ett filformat men behöver ett annat! (t ex dwg till shape)

Kontakt med myndigheter angående geografisk information.

 • Rätt information till rätt kostnad.
 • Hjälp att beställa och/eller ladda hem data

Personlig hjälp och support

 • Vi kan hjälpa er med problem i ert GIS-program.
 • Vi kan hålla utbildningar på specifika moment.
 • Vi kan skapa lathundar för olika arbetsmoment.
 • Vi kan förklara hur ni löser problem och hur ni undviker dem i framtiden.

 

Exempel på ytterligare tjänster

 • Kartor som visar resutatet av en undersökning eller analys
 • Kartor över skötselobjekt för fastighetsbolag
 • Kartor över vandrings- eller cykelleder
 • Skapande av webbtjänster i kundens egna GIS-system för att sprida information
 • Sprida nyttan och användningen av GIS i en organisation
 • Införa ett nytt GIS-system i en organisation

 

Referensprojekt

 • GIS-resurs vid framtagande av Skaras översiktsplan 2019
 • GIS-Samordnare på Svenska kraftnät för Stockholm 2018-2019
 • GIS-Samordnare på Svenska kraftnät för norra Sverige 2018
 • GIS-ingenjör hos Essunga kommun under ordinarie personals föräldraledighet, 2017-2019
 • GIS-samordnare hos Skara kommun till dess att ordinarie tjänst tillsatts, 2017-2019
 • Vandringskarta för Billingeleden i samarbete med turistbyråerna i Skövde och Skara, 2017.
 • GIS-konsult till framkomlighetsanalys för byggnadet av en ny stamnätsledning i Norrbotten i samarbete med Jakobi Sustanibility, Rejlers och Svenska kraftnät, 2017-2021.
 • Karta till informationstavlor till Kulturväg Skaraborg i samarbete med turistbyråerna i Skövde, Falköping och Skara, 2017

 Exempel på kunder

 • Konsultföretag
 • Kommuner
 • Turistverksamheter
 • Myndigheter
 • Fastighetsbolag

Låt oss diskutera vad vi kan hjälpa dig med.

- Detta är enbart exempel - självklart är du välkomna att höra av dig med just dina frågor!

Copyright @ All Rights Reserved